Overlijden Henk van Waveren vanuit de VOL: het verhaal van Joke Hirdes-Valk

Ineens stond ik in Voltreffer 5 in november 2000 tot mijn verbazing vermeld als bestuurslid van de VOL. Het kwam zo dat ik op de crematie van onze buurman Nico Fröberg, Henk tegenkwam. “Ik ga jou bellen”, zei hij tegen mij. En wat Henk afsprak, kwam hij ook na. Ik werd uitgenodigd een bestuursvergadering bij te wonen, samen met Rita van Driel. In zijn voortvarendheid dacht Henk dat hij mij binnengeharkt had. Henk was in die tijd interim-voorzitter, Willem Wijnveldt vicevoorzitter, Rob de Vos penningmeester, Frans Ververs secretaris, Hans Zeeberg en Corné Van Frankfoort bestuursleden.

Op dat moment was mijn leven nog té gevuld met de zorg voor mijn jonge gezin en heb ik nog even bedankt voor het bestuurslidmaatschap. Maar toen in 2004 Jelka Kuipers-Risseeuw besloot zich aan te melden voor het bestuur, was ook ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ook schoolgenoot Jack Lokker sloot aan.

In april 2004 werd het nieuwe bestuur gevormd met Vlado Thumann als voorzitter, Jelka werd vicevoorzitter, Frans was en bleef secretaris, Jack werd de nieuwe penningmeester en Marieke Lalleman, Liesbeth Barea, Coen Deering, ook nieuw, en ik waren de bestuursleden.

Henk en Hans Zeeberg vormden tot die tijd de redactie, maar wilden de redactie ook graag overdragen. De middag voor de reünie op 20 november 2004 losbarstte riep Henk een “schrijversteam” bij elkaar. Er werden onder zijn leiding taken verdeeld en duidelijk werd toen dat Carrie Grootaers en ik de redactie van Hans en Henk zouden overnemen. In het begin hebben Carrie en ik dat gezellig samengedaan, later deed ik de redactie alleen tot in 2013 Els Oosterlaan en Annelies Steenbrink het overnamen. Maar nu zou U misschien denken dat Henk zou verdwijnen van het VOL toneel? Niets is minder waar….

Toen wij aantraden als nieuw bestuur vonden wij het in samenspraak met Jan van Lier (die overigens ook de VOL nog steeds niet helemaal kan verlaten) gepast Henk te eren met de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam. Jelka schreef aan de gemeente Rotterdam dat het onze stellige overtuiging was dat de heer van Waveren zijn sporen in het openbaar onderwijs van de gemeente Rotterdam ruimschoots had verdiend, zowel jarenlang als docent en conrector als ook op velerlei terreinen naast het doceren. Dit verzoek werd gehonoreerd en op 20 november 2004 kreeg Henk de Erasmusspeld van Jan van Lier uitgereikt in aanwezigheid van een Rotterdamse gemeenteambtenaar. Ook werd hij een jaar later bij de ALV benoemd tot erelid van de vereniging.

In 2005 kreeg Henk de erespeld van de VOL, uitgereikt door Vlado Thumann

Maar dat betekende nog steeds niet dat daarmee de liefde van Henk voor het Libanon en de VOL over was. Hij bleef zich bemoeien (niet vervelend bedoeld) met reünies en met zijn “kindje” de VOLtreffer. Hoogtepunt was, in ieder geval voor ons als bestuur, het grote feest ter ere van het 100-jarig bestaan van het Libanon. Met verschillende mensen in het organisatiecomité, allemaal individuen met eigen meningen, was het wel moeilijk voor Henk om niet meer helemaal de regie te hebben over het geheel. Henk was wars van computers en had altijd iedere reünie, keurig met zijn prachtige handschrift alles helemaal uitgeschreven en begroot. Dat anderen een andere mening waren toegedaan was voor hem wel moeilijk te verkroppen.

Na dit gigantische feest op het ss Rotterdam, bleef Henk zich nog lang nadat wij als bestuur in 2017 na 13 jaar het stokje hadden overgedragen, inzetten voor zijn geliefde Libanon.

Hij organiseerde samen met Kees Nieuwland en Hans van Driel in 2018 nog een grote gymnasiumreünie en de plannen waren nog niet op, maar zijn lichaam helaas wel.

Het is een gemis voor het Libanon en voor ons, niemand meer die met zo’n mooi handschrift zijn ideeën opschrijft, niemand meer (volgens mij) die zo’n goed geheugen heeft als Henk had. Van leerlingen uit het begin van zijn carrière wist hij feilloos in welk jaar ze op school zaten en ook eindcijfers kon hij zo oprakelen.

Menig leerling zat, in de tijd dat Henk conrector was, niet voor niets op zijn kantoortje, maar hij wist gezien de vele reacties op de Facebook VOL-site zo’n bezoekje om te buigen naar iets positiefs.

Een uniek mens is heengegaan. Rust zacht Henk.

Joke Hirdes-Valk

Vice voorzitter Vereniging Oud Leerlingen Libanon

Geplaatst in VOLtreffer, VOLtreffer 89.

Buiten ons geweldige schrijversteam ontvangen wij af en toe artikelen van andere VOL-leden of geïnteresseerden. Heeft u nog een leuk idee of wilt u zelf een artikel schrijven? Kijk op onze contactpagina.

Geef een reactie