Over het bestuur

Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen en houdt zich bezig met:

  • het beheer van het ledenbestand en de financiën
  • contact met oud-leden
  • contact met de school
  • contact met de redactie van de VOLtreffer
  • uitreiken VOL-studieprijzen aan genomineerde examenleerlinge
  • het vernieuwen en up-to-date houden van de website en andere social media
  • het ondersteunen van initiatieven om reünies te organiseren
  • het bijhouden van het archief

Ieder jaar in mei, tijdens de algemene ledenvergadering, legt het bestuur verantwoording af aan de leden door middel van jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris. De recente verslagen zijn te vinden op deze site.

Voor aankomende vergaderingen of andere activiteiten kunt u een kijkje nemen in onze Agenda.

Downloads

Statuten van de vereniging