Over het bestuur

Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen en houdt zich bezig met:

  • het beheer van het ledenbestand en de financiën
  • contact met oud-leden
  • contact met de school
  • contact met de redactie van de VOLtreffer
  • uitreiken VOL-studieprijzen aan genomineerde examenleerlinge
  • het vernieuwen en up-to-date houden van de website en andere social media
  • het ondersteunen van initiatieven om reünies te organiseren
  • het bijhouden van het archief

HET BESTUUR

Portretfoto van Anders Vink, voorzitter van de vereniging.
Anders Vink
Voorzitter
Portretfoto van Dick Koene, secretaris van de vereniging
Dick Koene
Secretaris
Portretfoto van Aat de Jong, penningmeester van de vereniging
Aat de Jong

Penningmeester
Portretfoto van Wim Steenbrink, bestuurslid VOLtreffer van de vereniging
Wim Steenbrink

VOLtreffer

Justin Bor

Website

HET BESTUUR

VOORZITTER

Anders Vink -

SECRETARIS

Dick Koene -

PENNINGMEESTER

Aat de Jong -

VOLTREFFER

Wim Steenbrink -

WEBSITE

Justin Bor -

Ieder jaar in mei, tijdens de algemene ledenvergadering, legt het bestuur verantwoording af aan de leden door middel van jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris. De recente verslagen zijn te vinden op deze site.

Voor aankomende vergaderingen of andere activiteiten kunt u een kijkje nemen in onze Agenda.

Downloads

Statuten van de vereniging