Over de VOLtreffer

De VOLtreffer is het lijfblad van de Vereniging Oud-Leerlingen. Het verschijnt 4 keer per jaar en heeft een grote lezerskring.

Veel lezers vragen zich wel eens af hoe de redactie al bijna 20 jaar aan het materiaal komt om het blad elke keer weer opnieuw te vullen met voor de lezers interessante artikelen. Gelukkig heeft de redactie de beschikking over een groep schrijvers en schrijfsters, bestaande uit oud-leerlingen en oud-docenten.

Leuk, zult u denken, maar waarover schrijven ze en hoe komen ze aan hun bronnen. Eerst de bronnen. Die bestaan meestal uit oud-leerlingen, die een naam van een mede oud-leerling in een artikel in een krant of tijdschrift of op social media zien. Dat laat dan een belletje rinkelen of bij een interview of reünie valt een naam. Waarover ze schrijven? Basis is altijd de schooltijd van de geïnterviewde en zijn of haar herinneringen daaraan. Interessant is natuurlijk ook de verdere carrière en vaak komen daar ook weer potentiële nieuwe kandidaten voor een artikel uit voort.

De allereerste VOLtreffer (juli 1999)

DE REDACTIE - HET SCHRIJVERSTEAM

Portretfoto van Annelies Steenbrink-Oostveen, hoofdredacteur van de VOLtreffer
Annelies Steenbrink

Hoofdredacteur
Portretfoto van Nol Janssen, schrijver voor de VOLtreffer
Nol Janssen

Schrijver
Portretfoto van Jan van Lier, schrijver voor de VOLtreffer
Jan van Lier

Schrijver

Els Oosterlaan

Schrijver
Portretfoto van Wim Steenbrink, bestuurslid VOLtreffer van de vereniging
Wim Steenbrink

Schrijver

DE REDACTIE - HET SCHRIJVERSTEAM

HOODREDACTEUR

Annelies Steenbrink

SCHRIJVER

Nol Janssen

SCHRIJVER

Jan van Lier

SCHRIJVER

Els Oosterlaan

SCHRIJVER

Wim Steenbrink

De redactie en het schrijversteam komen regelmatig bijeen, bespreken de stand van zaken en verdelen de interview-“buit”. Foto’s worden altijd gemaakt en/of gevraagd, vooral klassenfoto’s, liefst mét namen. Daarnaast beschikt de vereniging over een enorm fotoarchief waar het team uit kan tappen. Als al het materiaal voor de deadline van het volgende nummer beschikbaar komt, stelt de redactie de inhoud samen, linkt tekst met foto’s, zorgt dat er een voorwoord komt, geschreven door één van de leden van het bestuur en voegt liefst ook nog een stukje van de rector of rectrix toe over de huidige stand van zaken op het Libanon of over een vernieuwing op onderwijsgebied.

Dan gaat het materiaal naar onze huisdrukker Haveka in Alblasserdam, die al jaren, tot VOLle wederzijdse tevredenheid, de opmaak, druk en verzending van de VOLtreffer verzorgt.

Maar wordt de VOLtreffer wel gelezen? Jawel: er gaan elk jaar 4 keer ongeveer 600 exemplaren op de post naar binnen én buitenland. In februari 2018 wilden we de proef op de som nemen en stuurden met een VOLtreffer een enquête mee. De respons was niet erg groot, maar wel maatgevend. DE VOL wordt door 87% van de ontvangers altijd gelezen. De meeste aandacht kregen de artikelen over oud-docenten (65%),  van leerling tot ondernemer (49%) en van leerling tot (hoog)leraar (64%). 72% van de lezers vond de opmaak mooi en 65% was tevreden met de frequentie van verschijnen.

Maar als vereniging en VOLtreffer moeten we ook met onze tijd mee. De al bestaande social media verdienden een opfrisbeurt en daarvoor meldde zich na een oproep in het blad bij het bestuur één van de jongste leden van de vereniging en lezer van de VOLtreffer, Justin Bor. In 2019 verscheen een interview met hem, waaruit het onderstaande:

Nog even over je ideeën voor de VOLtreffer?
“Ik ben lid van de vereniging dus krijg én lees ik de VOLtreffer. Ik wist van het bestaan van de Facebook-pagina en de website van de vereniging. Naar mijn idee zouden ze een update verdienen. Beide zijn prima communicatiebronnen niet alleen van de vereniging naar de leden, maar ook andersom. Ik wil daarmee niet zeggen, dat de papieren versie van de VOLtreffer dan maar gelijk over boord moet, zeer zeker niet. Ik realiseer me, dat er best leden zijn die geen computer hebben of er niet zo behendig mee zijn.”

Zowel bestuur als redactie zijn blij met Justin’s ideeën en plannen voor de website, de Facebook-pagina en wellicht ook Instagram, waarbij deze media niet alleen informatiebron kunnen zijn maar ook een middel voor de lezers om te reageren.

Oproep redactie

Tot nu toe zijn veel artikelen en ingezonden brieven van onze leden in de VOLtreffer gepubliceerd. Zelf iets insturen? Contact

Downloads

1e VOLtreffer (1999)

VOLtreffer-register (t/m 75e editie)

 

Recente VOLtreffer (oktober 2019)