Over de vereniging

De Vereniging Oud-leerlingen Libanon Lyceum, kortweg VOL, is in 1998 opgericht en in 1999 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onder de oprichters zijn twee wereldberoemde oud-docenten van het Libanon Lyceum, Hans Zeeberg en Henk van Waveren. De vereniging heeft begin 2020 bijna 600 leden uit talloze generaties. Leden die in de dertiger jaren examen deden, maar ook leden die in 2015 examen hebben gedaan. Leden uit alle delen van Nederland, maar ook leden die woonachtg zijn in bijvoorbeeld India, Thailand, Australië en de Verenigde Staten.

De vereniging verzamelt nieuws rondom het Libanon Lyceum en haar oud-leerlingen en -leraren door het uitgeven van een blad, de VOLtreffer. De VOLtreffer verschijnt elk kwartaal. Naast het uitgeven van de VOLtreffer houdt de vereniging zich bezig met het bevorderen van onderlinge contacten tussen oud-leerlingen, (oud-)docenten en de school. Bij de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het Libanon Lyceum heeft de VOL een belangrijke rol gespeeld.

We proberen het motto van het oude schoollied ‘Er is een band die ons verbindt’ levend te houden. Dat doen we onder andere middels het (mede) organiseren van reünies. Er zijn draaiboeken voor reünies die desgewenst in de school kunnen plaatsvinden. De ledenlijst maakt het mogelijk om leerlingen van alle generaties op de hoogte te brengen van reünies. Ook kunnen we contact leggen met oud-docenten – inmiddels zijn er voorbeelden van docenten die een les gaven op een reünie; hetgeen zeer gewaardeerd werd door de deelnemers.

Een andere jaarlijkse activiteit is het uitreiken van de jaarlijkse VOL-studieprijzen aan Libanon-examenleerlingen die een bijzondere prestatie hebben verricht. Dat gebeurt tijdens de diploma-uitreikingen in de Hoflaankerk. Er zijn inmiddels enkele sponsoren voor deze mooie prijs! Voor de vereniging een mooi moment om haar bestaan aan net geslaagde leerlingen kenbaar te maken en voor de betreffende leerlingen een mooie waardering van hun bijzondere prestaties.

Een andere taak die de vereniging zich toe-eigent, is het bewaren en archiveren van het roemruchte verleden van het Libanon Lyceum. Er is in de loop der jaren een archief ontstaan dan een mooie blik biedt op dat verleden. Vaak gaat het om foto’s (zie Facebook), maar ook andere memorabilia zijn heel interessant. Lustrumboeken, convocaties voor allerlei uitvoeringen, rapporten van oud-leerlingen, examens uit een ver verleden. Op dit moment is het bestuur van de vereniging bezig om zo veel mogelijk van deze memorabilia via sociale media beschikbaar te maken voor een groter publiek. De vereniging heeft ook regelmatig contact met de huidige schoolleiding van het Libanon Lyceum. Zo overleggen we over de mogelijkheid van een plekje in de school voor tastbare memorabilia. Dat is dan tevens een uithangbord voor de VOL.

Foto van een reünie in 2018.
De VOL onderhoudt sterke banden
met het Libanon Lyceum.