Jos Stoopman (Atheneum 1976): “Vier wat je doet!”

We ontmoetten elkaar bij een etentje met de gebruikers van de fietsenstalling in de Polanenstraat. Een kleine groep fietsenthousiasten, die hun fiets niet buiten willen laten staan tussen de vele brikken en leasefietsen in Kralingen.  We zitten naast elkaar, hij heet Jos en we krijgen het over school. Het Libanon, ja, daar heeft hij op gezeten, net als zijn zus Paulien. Dan valt het kwartje: Jos Stoopman, hij zat in de bovenbouw van het VWO toen ik op school begon én hij speelde in het jongensschoolteam van Henk van Waveren, dat een aantal keer in de finale van het Assen-kersttoernooi […]

Van  leerling tot hoogleraar – Een interview met Joest `t Hart

Een briljante carrière De beginjaren in Zaltbommel Joest (1940) werd kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geboren in Amsterdam. Een aantal Amsterdammers vluchtte naar Zaltbommel, waaronder zijn ouders, Joest en zijn oudere broer. Het waren met name mensen uit de intellectuele kringen, links georiënteerd en maatschappelijk geëngageerd. Zijn moeder was afgestudeerd in de  rechten, wilde haar studie voortzetten in Spanje, maar de burgeroorlog maakte een eind aan haar aspiraties. In Nederland had zij een pro deo advocatenpraktijk. Zijn vader had MO biologie gestudeerd en vervulde functies bij de SDAP. In Zaltbommel boden zijn ouders onderdak aan drie Joodse mensen. […]

VAN LEERLING TOT (HOOG) LERAAR – Een interview met Bob Hoogenboom

“I refuse to join any club that would have me for a member”Groucho Marx(Amerikaanse komiek) We ontmoeten elkaar in Gouda. Bob kwam vanuit zijn woonplaats Amersfoort, schrijver dezes uit Bergambacht. We zouden elkaar zien in de stationsrestauratie, maar die bleek niet meer te bestaan! Een rustig restaurantje was gauw gevonden. We staken van wal. Maar er was zo gigantisch veel te bespreken dat we pas na ruim 3 uur afscheid namen. Dit verhaal is niet meer dan een samenvatting van wat over tafel is gekomen. Bob heeft vele levens geleid en je vraagt je af waar hij de tijd vandaan […]

Libanon Technasium – Deel 1

INLEIDING  Het Libanon Lyceum biedt sinds 2012 een “Technasium”-opleiding aan. Zoals het Gymnasium een verdieping van het vwo aan de alfa-kant vormt, zo doet het Technasium dat aan de bèta-kant. Een onderwijsvernieuwing die indertijd een ‘boost’ aan de school gaf en die een nadere toelichting verdient, met name voor de vele leerlingen en docenten die de school al een tijdje verlaten hebben. Voordat ik inga op de inhoud van deze opleiding, wil ik eerst kort de onderwijsontwikkelingen sinds 2003 op het Libanon ‘onder de loep’ nemen. Er is heel wat werk verzet door tal van mensen binnen de school om […]