Overlijden Henk van Waveren vanuit de VOL: het verhaal van Joke Hirdes-Valk

Ineens stond ik in Voltreffer 5 in november 2000 tot mijn verbazing vermeld als bestuurslid van de VOL. Het kwam zo dat ik op de crematie van onze buurman Nico Fröberg, Henk tegenkwam. “Ik ga jou bellen”, zei hij tegen mij. En wat Henk afsprak, kwam hij ook na. Ik werd uitgenodigd een bestuursvergadering bij te wonen, samen met Rita van Driel. In zijn voortvarendheid dacht Henk dat hij mij binnengeharkt had. Henk was in die tijd interim-voorzitter, Willem Wijnveldt vicevoorzitter, Rob de Vos penningmeester, Frans Ververs secretaris, Hans Zeeberg en Corné Van Frankfoort bestuursleden. Op dat moment was mijn […]

Sport en buitenschoolse activiteiten in de periode 1953 – 1998

De eerste lessen die Henk in 1953 op het Libanon kreeg, als leerling in II-gym I, waren twee uur gymnastiek van Verschoof. Dat kwam goed uit, want naast tekenen was sport een favoriet vak. Hij was er goed in: atletiek, turnen, zwemmen (als het water niet te koud was), schaatsen op IJsclub Kralingen, voetbal, honkbal. Hij werd lid van de door Verschoof en leerlingen opgerichte volleybalvereniging Libanon ’50 (zie voor meer informatie: de VOLtreffers nrs. 10, 12, 13 en 14, of het Lustrumboek 2009, pagina 60) en speelde vele jaren samen met schoolgenoten en bracht het tot Heren I, die […]

1960 – 1967: Jaren buiten het Libanon

Lustrum 1979. Laten we dit overzicht van de carrière van Henk op het Libanon eens beginnen in 1979, het jaar dat het Libanon 70 jaar bestond. Dat moest gevierd worden: de school was uit het dal van de jaren ’65-‘75 omhoog geklommen. Het schoolklimaat was prima, het Libanon stond weer op de kaart als een van de beste scholen van Rotterdam, de instroom vanuit het basisonderwijs getuigde van het vertrouwen van ouders en nieuwe brugklassers, de school bruiste van activiteiten op allerlei gebied: onderwijs, sport, LSB met alle cursussen, de resultaten waren goed. Die omslag was het werk van Jan […]

Herinneringen van Hans den Ouden

Hans was oud-klasgenoot van Henk op het gymnasium “Ik heb het hele weekend zitten twijfelen of ik naar de uitvaart zou gaan en uiteindelijk besloten om thuis de livestream te gebruiken. Laat ik beginnen met de constatering dat ik Henk in al die jaren van mijn 20e tot mijn 80e nooit ben vergeten. Waarom zijn we zo uiteengedreven? Niet door Henk, maar door mijn leven buiten Rotterdam en buiten Nederland. In de 10 jaar dat wij samen waren, waren we bijna onafscheidelijk. Samen op school, samen op de harmonie; tennissen, volleybal, feesten, onze eerste verliefdheden enz. Henk was veel beter […]

Henk’s eigen verhaal: 100 jaar Libanon

Uit Voltreffer 39, n.a.v. 100 jaar Libanon Lyceum: “Huiswerk was voor mij tot de examenklas een onbekend fenomeen” “Ik was 12 jaar toen ik na een bootreis van drie weken, uit Indonesië opeens aanspoelde in Kralingen. Ik sprak Nederlands, maar dacht Indonesisch, voelde me eigenlijk een allochtoon. Mijn lagere school in Bandung had me een goede ondergrond meegegeven en voor ik het wist zat ik in II-gym I, de Kralingse klas van het Gymnasium. Mijn eerste ochtend Libanon herinner ik me nog goed. Dat waren twee lessen gymnastiek (Verschoof) en twee lessen tekenen (Theri). Favoriete vakken die in mijn latere leven […]