Aankomende HBS-reünie

Aan alle deelnemers, belangstellenden en betrokkenen bij de geplande HBS-reünie.

Na diverse keren uitgesteld te zijn vanwege de corona perikelen lijkt nu echt het licht op groen te staan voor de reünie. En nu maar hopen dat er geen nieuwe infectiegolf plaats gaat vinden!

 Met de school is overeengekomen dat die zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober a.s.

Het voorlopige programma luidt als volgt:

 • Inloop en ontvangst vanaf 10:30 uur in de kantine van het oude gymgebouw in de Palestinastraat
 • Circa 11:30 naar het gebouw Ramlehweg
  • Kort welkomswoord door het bestuur van de Vereniging Oud-leerlingen Libanon
  • Lezing door Pieter Claessens en Hans de Heus over de ontwikkelingen in het onderwijs sinds de HBS
  • Zo mogelijk een voordracht van een leerling van de leerlingenraad over het onderwijs tegenwoordig
 • In de kantine lunch met een soepje, broodjes, melk, jus d’orange
 • Voor de liefhebbers mogelijkheid een wandelingetje in de buurt of langs de plas te maken. Bij slecht weer zouden we de film van het 100 jarig bestaan kunnen vertonen.
 • Vanaf c.a. 14:30 borreluurtje en napraten.

Het zou leuk zijn als deelnemers aan de reünie in een A4tje vooraf iets over hun levensverhaal zouden kunnen opsturen. Dan zullen we dat bundelen en vooraf aan de deelnemers toezenden. Uw bijdrage kunt u sturen aan

Eveneens bestaat de mogelijkheid om zelf foto’s, speldjes etc. mee te nemen. Die kunnen we dan uitstallen zodat iedereen ernaar kan kijken.

We hebben nog een voorraad jubileumboeken van het 50 en 75 jarig bestaan alsmede een boek over oud leraren. Deze kunt u gratis meenemen.

Ter dekking van de kosten wordt een bijdrage van € 15,- per persoon gevraagd. Graag storten op: NL 48 INGB 0008 0787 71 ten name van VERENIGING OUD-LEERLINGEN LIBANON. Uiteraard hoeven degenen die al na de eerste aankondiging in 2019 hebben betaald dat niet opnieuw te doen.

Om een goed inzicht te hebben in de logistieke kant van de zaak vragen wij jullie wel om je deelname te (her)bevestigen door te mailen naar

Mocht je nog leuke ideeën hebben om die dag nog aantrekkelijker te maken, aarzel dan niet om die door te geven. Wij kijken dan of een en  ander inpasbaar is. Bijvoorbeeld het samen zingen van het schoollied: “Er is een band die ons verbindt”.

Namens het bestuur van de VOL, Aat de Jong, penningmeester

Geplaatst in Actueel.

Geef een reactie